POLSKA MISJA KATOLICKA SINGEN

St. Fidelis-Kirche

Msze św. w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 18:00

Lokalizacja

Kościół znajduje się pod adresem Bittelschießer Str. 19b, 72488 Sigmaringen. Poniższe linki pomogą w dotarciu na miejsce.

Komunikacja miejska

Opis

Zakończenie budowy kościoła miało miejsce w 1963 r. Bryła budynku jest spłaszczonym symetrycznym ośmiobokiem. Konstrukcja taka tworzy bardzo dużą szerokość pomieszczenia, bez filarów i kolumn, które zasłaniałby widok na ołtarz. Wnętrze jest surowe i wypełnia je sztuka współczesna. Świątyni patronuje św. Fidelis czyli Marek Roy.

Św. Fidelis czyli Marek Roy

(1578-1622) uznawany za pierwszego męczennika Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Urodził się w 1578 r. w Sigmaringen. Ukończył studia we Freiburgu uwieńczone doktoratem z filozofii, a później - doktoratem obojga praw. Wiele podróżował po Włoszech, Francji i Hiszpanii. Dzięki protekcji księcia Hohenzollerna z Sigmaringen został nadwornym radcą prawnym, ale zdegustowany obyczajami palestry postanowił wstąpić do wspólnoty kapucynów. W 1612 r. przyjął święcenia kapłańskie, a potem przywdział habit, otrzymując imię zakonne Fidelis. Dwa lata później podjął studia teologiczne. W kilku klasztorach był gwardianem, a także prowadził działalność duszpasterską wśród protestantów. Jako wielki czciciel Maryi codziennie odmawiał różaniec, a każdą sobotę spędzał na postach o chlebie i wodzie. W 1621 Grzegorz XV powierzył kapucynom organizację misji w szwajcarskiej Recji, opanowanej przez kalwinizm. Zakon skierował tam Fidelisa, który jako prefekt - razem z konfratrami - przemierzał całą okolicę, głosząc kazania i tocząc dysputy. Czynił to skutecznie, bo wielu innowierców, w tym również kilku przywódców kalwińskich, nawróciło się. Zaniepokojeni fanatycy kalwińscy przygotowali więc zasadzkę: podstępnie zaprosili go z kazaniem do kościoła w Seewis, próbowali nakłonić do apostazji, a w końcu zamordowali mieczami i maczugami 24 kwietnia 1622 r. Ciało męczennika spoczęło w katedrze w Chur (Coira, Szwajcaria). Beatyfikowany został w 1729 r., a kanonizowany w 1746 r. Jest patronem prawników. Jego imię noszą różne szkoły, wydawnictwa i stowarzyszenie pomocy misjom, oraz różne dzieła prowadzone przez zakon kapucynów.

Źródło: Wikipedia oraz https://www.kath-sigmaringen.de/ueber-uns/unsere-gemeinden/sigmaringen-st-fidelis/