POLSKA MISJA KATOLICKA SINGEN

Wsparcie psychologa

„Życie wymaga ciągłej pracy i nakładu energii. Nie jest to praca skierowana na zewnątrz, lecz przede wszystkim praca nad sobą, nad obrazem samego siebie, nad charakterem, uczuciami i emocjami”.

~ Wiktor Osiatyński

***

Decyzja o życiu poza granicami swojego ojczystego kraju bywa bardzo trudna. Sytuacja często komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy potrzebujemy profesjonalnej pomocy i wsparcia terapeutycznego, a na przeszkodzie stają trudności komunikacyjne związane czy to z brakiem umiejętności swobodnego posługiwania się językiem kraju, w którym przebywamy, czy też różnice kulturowe między szukającym pomocy a terapeutą, mogące utrudniać wzajemne, pełne zrozumienie.

***

Oferujemy POMOC PSYCHOLOGICZNĄ I TERAPEUTYCZNĄ, opiekę i wsparcie dla osób uzależnionych oraz ich bliskich, a także osób borykających się z szeroko pojętymi problemami emocjonalnymi, samotnością, zagubieniem oraz innymi trudnościami.

Jeśli masz wrażenie, że:

  • problem nadużywania substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków, narkotyków…) lub uzależnienia od czynności (hazardu, gier komputerowych, jedzenia, zakupów, pracy i innych) dotyczy Cię osobiście;
  • masz problem z kontrola własnych zachowań i/lub emocji;
  • odczuwasz konsekwencje nadużywania i/lub nałogowych zachowań w różnych ważnych dla Ciebie obszarach życia

lub też:

  • bliska Ci osoba boryka się z problemem uzależnienia, a Ty chciałabyś/chciałbyś pomóc;
  • szukasz pomocy dla siebie w związku kosztami emocjonalnymi (i nie tylko emocjonalnymi) związanymi z życiem z osobą uzależnioną;
  • chcesz podjąć starania w kierunku rozpoznania i zmiany destrukcyjnych form Twoich kontaktów zarówno z samym sobą jak i otoczeniem, zbudować pozytywną wizję własnej osoby i swojego życia;
  • chcesz rozwinąć umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem;
  • poprawić samoocenę i wzmocnić poczucie własnej wartości;
  • czujesz potrzebę przepracowania innych istotnych dla Ciebie problemów

Kontakt:

Emilia Katarzyna Szczepańska

Telefon: +49 151 7575 0684

E-Mail: gabinet@therapie-am-bodensee.com

***

Szczegóły oferty terapeutycznej dostępne są także na stronie: www.therapie-am-bodensee.com

***

W związku z sytuacją trwającej od wielu miesięcy pandemii oraz z zagrożeniami związanymi z bezpośrednimi kontaktami społecznymi - sesje terapeutyczne prowadzone mogą być również  online).

.

„Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest wyborem”.

~ Haruki Murakami