POLSKA MISJA KATOLICKA SINGEN

Historia powstania Polskiej Misji Katolickiej Singen

Nowa polska parafia powstała w związku z reorganizacją i podziałem terytorialnym PMK Freiburg - najbardziej na południe wysuniętą polską placówką duszpasterską w Niemczech, która swoim zakresem obejmowała dotychczas dekanaty:

  • w regionie Ortenau: Achern-Renchtal, Lahr, Offenburg - Kinzigtal
  • w regionie Breisgau: Schwarzwald-Baar, Breisach-Endingen, Freiburg, Neuenburg, Neustadt, Waldkirch;
  • w regionie Hochrhein: Säckingen, Waldshut, Wiesental, Wutachtal;
  • w regionie Bodensee-Hohenzollern: Hegau, Konstanz, Linzgau, Sigmaringen-Meßkirch, Zollern.

W ciągu minionych 25 lat posługi duszpasterskiej ks. Stanisława Steca, parafia powiększyła się do znacznych rozmiarów. Według danych z 2019 r. do parafii Polskiej Misji Freiburg należało ok. 17.632 osób powyżej 16 roku życia. Do liczby tej należy dodać także dzieci do 16 roku życia, osoby posiadające podwójne obywatelstwo oraz pracowników sezonowych.

Ze względu na tendencję rozwojową zaistniała pilna potrzeba reorganizacji dotychczasowej struktury, która pozwoliłaby lepiej funkcjonować duszpasterstwu polskojęzycznemu. Po za tym do niektórych ośrodków, jak Konstanz, Singen, Stockach, Sigmaringen trzeba było dojeżdżać z Freiburga ponad 100 km, co wiązało się nierzadko z różnymi problemami i bardzo podstawową opieką duszpasterską osób zamieszkujących tamte tereny.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu ks. Proboszcza Stanisława Steca, przy poparciu ks. Rektora Stanisława Budyna, a także jego następcy ks. Rektora Michała Wilkosza i po dostrzeżeniu potrzeby przez ks. bpa Petera Birkhofera, decyzją ks. abpa Stefana Burgera z dniem 1 lutego 2021 roku na terenie Archidiecezji Fryburskiej została utworzona nowa wspólnota katolicka dla polskojęzycznych wiernych.

Nowy urząd duszpasterski nosi nazwę Polskiej Misji Katolickiej z siedzibą w Singen (Missio cum cura animarum) - mieście położonym względnie centralnie, gdzie tu i w okolicy mieszka i pracuje najwięcej Polaków. W skład nowego punktu pastoralnego weszło 5 dekanatów w regionie Bodensee-Hohenzollern (Hegau, Konstanz, Linzgau, Sigmaringen-Meßkirch, Zollern) oraz dekanat Schwarzwald-Baar. Nowa misja liczy około 10 tyś. wiernych, wliczając dzieci do lat 16, osoby z podwójnym obywatelstwem oraz pracowników sezonowych.

Duszpasterska opieka nad wiernymi została powierzona ks. Proboszczowi Łukaszowi Kurmaniakowi dotychczasowemu wikariuszowi w PMK Mannheim (od 2015 r.) Dzięki otwartości i życzliwości ks. Proboszcza Arthura Steidle oraz przychylności rady parafialnej nowa Polska Misja znalazła swój dom w kościele St. Bartholomäus w Rielasingen, gdzie od niedzieli 7 marca 2021 r. rozpoczęły się regularne Msze święte i nabożeństwa. W przyszłości po przebudowie i remoncie domu parafialnego tam będzie także miało swoje miejsce biuro Misji.