POLSKA MISJA KATOLICKA SINGEN

Patron Polskiej Misji Katolickiej Singen

Dnia 13 czerwca 2021 patronem nowej polskojęzycznej parafii ogłoszony został bł. Kard. Stefan Wyszyński (wyniesiony na ołtarze 12 września 2021 r.).

***

Wybór Prymasa Tysiąclecia bezpośrednio koresponduje z lokalizacją Misji. Właściwe bowiem ustanowienie godności prymasowskiej dla całego Kościoła Polskiego nastąpiło przy poparciu króla Władysława Jagiełły podczas soboru w Konstancji (1414–1418).

Tytuł ten, dla siebie i swoich następców otrzymał po raz pierwszy w 1417 roku metropolita gnieźnieński Mikołaj Trąba.

Patronat Prymasowski nad nową Polską Misją Katolicką będzie okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu w Trójcy świętej Jedynemu za dar niezłomnego Prymasa Tysiąclecia.

Więcej na:  https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/