POLSKA MISJA KATOLICKA SINGEN

Pielgrzymki, wycieczki

ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA!

Zawiążmy wspólnotę poprzez modlitwę i wypoczynek.